Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe fachowo nazywane leczeniem endodontycznym daje obecnie możliwość uratować i leczyć zęby, które jeszcze nie tak dawno były usuwane. Zęby wewnątrz posiadają żywą tkankę zwaną miazgą. Tkanka ta znajduje się w systemie kanałów i gdy obumrze, bądź ulegnie zakażeniu konieczne jest jej usunięcie. Leczenie kanałowe, polega na usunięciu miazgi oraz na oczyszczeniu i opracowaniu kanałów zęba.

Jak przebiega typowe leczenie kanałowe zęba?
W zależności od rozpoznania lekarz wybiera odpowiednią metodę leczenia kanałowego. Jednak w dużym uproszczeniu i dla ogólnego zrozumienia problematyki leczenia kanałowego, przebieg wygląda następująco:
  1. Otwarcie komory zęba i usunięcie martwej lub żywej miazgi (żywą usuwa się w znieczuleniu miejscowym).
  2. Opracowanie kanału lub kanałów korzeniowych przy użyciu narzędzi kanałowych z obfitym płukaniem kanałów. W trakcie opracowywania kanałów korzeniowych następuje całkowite usunięcie miazgi kanałowej z kanału korzeniowego oraz toksyn bakteryjnych z kanalików zębinowych, dzięki czemu poszerzony kanał staje się odpowiednio przygotowany do wypełnienia.
  3. Osuszenie kanałów.
  4. Wypełnienie kanałów materiałami chemicznie obojętnymi.
    Czynność ta ma na celu szczelne zamknięcie światła kanału na całej długości do otworu fizjologicznego, aby uniemożliwić przenikanie bakterii z jamy zęba do tkanek okołowierzchołkowych. Wypełnianie kanałów korzeniowych wymaga zastosowania różnych materiałów i technik. Materiały wypełniające możemy podzielić na stosowane czasowo i stosowane na stałe do ostatecznego wypełnienia. Najpopularniejszym materiałem do wypełniania kanałów korzeniowych na stałe jest gutaperka. Stosowana od blisko 100 lat, mimo wielu nowych materiałów, jest najlepszym wypełniaczem kanałów, który daje doskonałe efekty lecznicze.
  5. Wypełnienie zęba.
    Najczęściej prawidłowo przeleczony kanałowo ząb wypełnia się materiałami kosmetycznymi, do których należą materiały kompozytowe, kompomerowe oraz nowe materiały ormocerowe.